Ο Δημόσιος Χώρος στην Αρχαία Ελλάδα

Georgi, Neratzia Julia (2010)

Book chapter

Οι δημόσιοι χώροι συγκροτούν τον αστικό ιστό και αποτελούνται κυρίως από τις πλατείες (χώροι συνάθροισης κοινού, περισυλλογής), τους κήπους (δημόσιοι όταν πρόκειται για κήπους δημοσίων κτιρίων και ιδιωτικοί όταν πρόκειται για κήπους ιδιωτικών κτιρίων) και τα άλση – πάρκα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθεί το θέμα του δημόσιου χώρου στην αρχαία Ελλάδα διακρίνοντάς το σε τρεις κατηγορίες ήτοι: πλατείες, κήποι, άλση – πάρκα δεδομένου ότι από την εποχή των αρχαίων ελλήνων ο δημόσιος χώρος επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου και αυτός με τη σειρά του επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής του, την θρησκεία, τον πολιτισμό, την φιλοσοφία και την επιστήμη. Η αναδρομή αυτή στην Αρχαία Ελλάδα έχει ως στόχο να επισημανθεί και να αναδειχθεί η αξία που έδιναν οι Αρχαίοι Έλληνες στο Δημόσιο Χώρο και στο Πράσινο και να προβληθούν τα σημαντικά στοιχεία του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, στοιχεία χρήσιμα για τους νεοέλληνες.

Collections:
Copyright © 2010
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2010