Παίζω και Μαθαίνω

Georgi, Neratzia Julia ; Kampouris, A. (2010)

Working Paper

Οι τυπικοί σχολικοί αύλειοι χώροι χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ευκαιριών για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές και την έλλειψη βλάστησης, γεγονός που τους καθιστά πολλές φορές ακατάλληλους για οποιαδήποτε ασχολία λόγω του μεσογειακού κλίματος με τα θερμά καλοκαίρια και τους κρύους χειμώνες της Ελλάδας. Η παρούσα εργασία μελετά πώς σε δυο υφιστάμενα σχολικά κτίρια μπορεί να αυξηθεί ο υπαίθριος χώρος που διατίθεται για τους μαθητές,με την δημιουργία ταρατσό κηπου (Roof"Garden), μετατρέποντας όλο το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά φιλικότερο προς το περιβάλλον και προς τους μαθητές, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, νέες ευκαιρίες διασκέδασης και εκμάθησης μέσω του παιχνιδιού και αυξάνοντας το πράσινο.Επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει η διάρκεια ζωής των κτιρίων, περιορίζονται οι ενεργειακές ανάγκες τους, βελτιώνεται η εμφάνιση του κτιρίου καθώς επίσης βελτιώνεται το μικροκλίμα της περιοχής. Πρόκειται για 2 σχολικά κτίρια στον Δήμο Ζωγράφο στην Αθήνα τα οποία επιλέχθηκαν λόγω της τοποθεσίας τους που είναι και στις 2 περιπτώσεις επιβαρυμένες λόγω της κεντρικής τους θέσης και της πυκνοδομημένης οικιστικής ανάπτυξης περιμετρικά τους. Τα σχολεία αυτά είναι Το 1ο) 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 3ο–4ο Γυμνάσιο – Λύκειο του"Δήμου Ζωγράφου.Της Αθήνας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/