Λόγια στοιχεία στην επιγραφική του "Δεσποτάτου" Λόγιοι και διανοούμενοι κατά τον 13ο αι. στην Ήπειρο με βάση τις έμμετρες επιγραφές του χώρου

Katsaros, Vasilis (1992-05)

Article

Η τροποποίηση του τίτλου της ανακοίνωσης μου, με την προσθήκη ενός προσδιοριστικού υπότιτλου - πέρα απο τις δυσκολίες που θέτει ξανά και ξανά ο όρος "Δεσποτάτο της Ηπείρου" με του ς σημαντικούς και χρονικούς του περιορισμούς και επαναπροσδιορισμούς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/