Ο Μ. Βασίλειος ως πρότυπο πνευματικής πατρότητας

Martzelos, Georgios (2010)

Article

Στην εποχή μας που η κρίση της πνευματικής πατρότητας είναι λόγω του νεωτερικού και κυρίως του μετανεωτερικού κλίματος και προβληματισμού διάχυτη και πολυεπίπεδη , επηρεάζοντας αισθητά την πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, η αναζήτηση αυθεντικών προτύπων πνευματικής πατρότητας μέσα από τον πλούτο της ορθόδοξης παράδοσης καθίσταται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να επιβιώσει και να διατηρηθεί απαραχάρακτη η ορθόδοξη πνευματικότητα. Ένα δε όντως αδιαμφισβήτητο και καθιερωμένο στην ορθόδοξη παράδοση πρότυπο πνευματικής πατρότητας είναι, όπως θα διαπιστώσουμε από την ανάπτυξη του θέματός μας, ο Μ. Βασίλειος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/