Βιβλιοκρισία

Katsaros, Vasilis (1989)

Article

Λίγα χρόνια ύστερα απ'π την πρώτη (1979) κυκλοφόρησε το βιβλίο του Φοίβου Πιομπίνου σε δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη κάτω από τη στέγη της Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου και τη φροντίδα του τυπογραφείου ''Μανούτιος''.Το βιβλίο περιλαμβάνει στην αρχή τον Πρόλογο της πρώτης (σ.13-14) και της δεύετρης (σ.15-16) έκδοσης και ακολουθεί ένα επεξηγηματικό σημείωμα (σ.17-20) στο οποίο ο συγγρ. προσδιορίζει τις βασικές κατευθύνσεις του έργου για τη μορφή, το μέτρο των πληροφοριών, τον καθορισμό των όρων και των ορίων, το περιεχόμενο κατά μέρη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/