Λόγιοι του ''Δεσποτάτου'' της Ηπείρου

Katsaros, Vasilis (2004)

Article

Με πολλή χαρά ξαναβρίσκομαι στα 'Ιωάννινα, σ' αυτη τη φιλόξενη αίθουσα , μπροστα σ' ενα κοινο πoυ μου φαίνεται πάντα νέο και γνώριμο. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμες ευχαριστίες μου στους όργανωτες αυτης της εκδήλωσης , στους ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ που όραματίζονται και πραγματοποιοϋν πολλα καΙ καλα πράγματα για τον τόπο, και ιδιαίτερα στον αγαπητο συνάδελφο και Πρόεδρο των Φίλων κ. Κώστα Κωνσταντινίδη για την φροντίδα αυτης της εκδήλωσης και για την τιμη που μου κάνατε να είμαι απόψε μαζί σας. Ευχαριστω επίσης θερμα τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικης Σχολης γνώριμο απο τα κοινά φοιτητικά μας χρόνια και αγαπητό συνάδελφο , κ. Γιάννη Μαυρομάτη, για τα καλα τοu λόγια, λίγο παρατραβηγμένα, Όπως σuνηθίζεται σ' αυτες τις περιπτώσεις επαίνου του προσκεκλημέvου όμιλητη.Ό τίτλος της όμιλίας μοu ειναι οί "Λόγιοι του 'Δεσποτάτου' της Ήπείροu" , ενα θέμα δχι αγνωστο 'ίσως σε σας και για τούτη την πόλη, αφου πριν απο 41 περίπου χρόνια ενας γνωστος βuζαντινολόγος, μακαρίτης τώρα , ό καθηγητης Νικόλαος Β. Τωμαδάκης μίλησε στην αιθουσα Σπuρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικης Άκαδημίας ακριβώς με το 'ίδιο θέμα, όμιλία που δημοσιεύτηκε στη σειρα « Διαλέξεις» της Έταιρείας Ήπειρωτικών Μελετών, ή όποία και μας φιλοξενεί.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/