Μια ακόμη μαρτυρία για τη Βυζαντινή Μονή του Κρεμαστού

Katsaros, Vasilis (1980)

Article

Τό βιβλιογραφικό σημείωμα του γραφέα του κώδικα αριθ. 33 της συλλογης Wake στην 'Εκκλησία του Χριστου της 'Οξφόρδης μας πληροφορει στι τό χειρόγραφο γράφτηκε τό 1172 στη μονη «του άγίου Νικολάου του σπηλαιώτου, ήτοι του Κρεμαστου». Τό σημείωμα, που βρίσκεται στό προτελευταιο φύλλο (φ. 225) του μεμβράνινου χειρογράφου, δημοσίευσε για πρώτη φορα ό G. W. Kitchin στόν κατάλογο χειρογράφων της παραπάνω Βιβλιοθήκης και μεταφέρθηκε στη συλλογή των χρονολογημένων (ως τό 1200) σημειωμάτων έλληνικων χειρογράφων των Kirsopp και Silvia Lake Άπό την τελευταία συλλογη αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα άπό τη Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/