Ιωάννης Απόκαυκος. Ο ''σύγχρονος'' Βυζαντινός λογοτέχνης

Katsaros, Vasilis (2001)

Article

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι εργασίες που αφιερώνουν ειδικοί μελετητές στο πρόσωπο και στο έργο του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιωάννου Αποκαύκου, ενός σημαντικού λόγιου του λεγόμενου ''Δεσποτάτου'' της Ηπείρου, αλλά και ίσως θα πρέπει να το τονίζουμε ιδιαίτερα ολοκλήρου του Βυζαντίου, σε μια εποχή λίγο πριν εκδηλωθεί η τελευταία ''αναγέννηση'' ή ανθρωπιστική κίνηση της εποχής των Παλαιολόγων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/