Έγγραφα σχετικά με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα τέλη του 13ου- αρχές 14ου αιώνα

Katsaros, Vasilis (1988)

Ανάτυπο από το Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά

Article

Στα φφ. 74-79 του χφ Vat. gr. 18911 περιέχονται ορισμένα κείμενα που από πρώτη ματιά φαίνεται ότι σχετίζονται με τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο αυτών των κειμένων μόνον ορισμένα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών την τελευταία μόλις δεκαετία. Τα κείμενα, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω φύλλα του Βατικανού χειρογράφου, είναι, σύμφωνα με την περιγραφή του Canart, τα ακόλουθα: 1. Επιστολή κάπο.ιου επισκόπου προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης (φφ. 74-75). 2. Επιστολή κάποιου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως προς τους μοναχούς της μονής Υπομιμνήσκοντος στη Θεσσαλονίκη (φφ. 75-75V ). 3. Επιστολή του ίδιου πατριάρχη προς τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με περιεχόμενο σχετικό με την κατάσταση στη μονή του Υπομιμνήσκοντος (φφ. 75v -76). 4. Ένα κείμενο διαζυγίου που εκδίδεται από τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης (φ. 76). 5.' Ενα κείμενο διαζυγίου που εκδίδει ο πρωτόθρονος επίσκοπος της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ο επίσκοπος Κίτρους Ιωάννης (φφ. 76V -77). 6. Επιστολή κάποιας μοναχής προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με θέμα την παραχώρηση σ' αυτήν της άδειας να φροντίζει τη μονή του Αγίου Δημητρίου της Κεφαλωνίας στη Θεσσαλονίκη (φ. 77). 7. Ένα κείμενο-απάντηση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στην προηγούμενη αίτηση της μοναχής (φφ. 77-7ηιο. 8. Γραφή του μητροπολίτη . Θεσσαλονίκης Ιακώβου με την οποία παραχωρούνται τα δικαιώματα της μητρόπολης Θεσσαλονίκης στον ιερέα Δημήτριο τον Κοντό για ένα νερόμυλο στην περιοχή του χωριού των Αγίων Αποστόλων (φ. 78V ). 9. Γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης προς τους μοναχούς της μονής Λαύρας για την παραχώρηση σ' αυτούς τριών κελλίων στην περιοχή «Λογγοϋ» της Ερμυλείας, καθώς και δύο κελλfων στην περιοχή του «Τριποτάμου» της Χαλκιδικής (φφ. 78V-79). 10. Απάντηση των μοναχών της μονής Λαύρας με την οποία αποδέχονται την παραχώρηση και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους προς τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης (φ. 79'-V)14.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/