Ο ρόλος της "συναφειακής θεολογίας" κατά την ορθόδοξη παράδοση

Martzelos, Georgios (2012)

Article

Τό πρόβλημα τῆς σχέσης τῆς λεγόμενης συναφειακῆς θεολογίας (contextual theology) μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση τέθηκε ἐπί τάπητος σέ ὅλη του τήν ἔκταση κυρίως κατά τήν Ζ΄ Γενική Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ τό 1991 στήν Καμπέρα ἐξ ἀφορμῆς τῆς προκλητικῆς εἰσήγησης τῆς νοτιοκορεάτισσας πρεσβυτεριανῆς καθηγήτριας Chung Hyun Kyung πού προσπάθησε νά προβάλει τό ἔργο τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στήν κτίση καί τήν ἱστορία μέ βάση κυρίως τίς πανθεϊστικές καί ἀνιμιστικές ἀντιλήψεις καί παραστάσεις τῶν λαῶν τῆς βορειοανατολικῆς Ἀσίας . Ἡ εἰσήγησή της, ὅπως εἶναι γνωστό, λόγῳ ἀκριβῶς τοῦ πανθεϊστικοῦ καί ἀνιμιστικοῦ χαρακτήρα της, προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων καί δριμύτατη κριτική ὄχι μόνο ἐκ μέρους τῶν Ὀρθόδοξων καί τῶν Ἀντιχαλκηδονίων συνέδρων ἤ ἀκόμη καί ἐκ μέρους τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παρατηρητῶν, ἀλλά καί ἐκ μέρους τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Προτεσταντῶν. Μερικοί μάλιστα δέν δίστασαν νά τήν καταγγείλουν γιά «συγκρητισμό» καί «παγανισμό» .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/