Εκ Πάφου 17 Απριλίου 1881

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1881-04-25)

Other

Collections: