Η νήσος Κύπρος κατά τον Γάλλον Albert Goudry: (συνέχεια εκ του προηγούμενου φύλλου)

Ευρυβιάδου, Φραγκούδη (1882-01-07)

Other

Collections: