Η εκκλησιολογική σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα στο πλαίσιο του οικουμενικού διαχριστιανικού διαλόγου

Martzelos, Georgios (2012)

Article

Λίγοι νεo-έλληνες θεολόγοι, απ’ όσους επιχείρησαν να προβάλουν διεθνώς την ορθόδοξη θεολογία, επηρέασαν τόσο πολύ τη σύγχρονη θεολογική σκέψη των δυτικών Εκκλησιών και Ομολογιών όσο ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας. Ιδιαίτερα η Εκκλησιολογία του θεμελιωμένη πάνω στην ιστορική διερεύνηση των βιβλικών και πατερικών πηγών της αρχαίας Εκκλησίας άσκησε τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση της εκκλησιολογικής προβληματικής και των σχετικών θέσεων που διατυπώθηκαν τόσο κατά τους διμερείς όσο και κατά τους πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους. Συγκεκριμένα, τόσο οι διμερείς θεολογικοί διάλογοι με τους Παλαιοκαθολικούς, τους Αγγλικανούς και κυρίως με τους Ρωμαιοκαθολικούς όσο και οι πολυμερείς θεολογικοί διάλογοι στα πλαίσια του ΠΣΕ φέρουν έντονη τη σφραγίδα της εκκλησιολογικής σκέψης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/