Θανάσης Παπαζώτος 1951-1996

Katsaros, Vasilis (1998)

Article

Στίς 20 Νοεμβρίου 1996 εσβησε, ϋστερα από μακρόχρονη αντίσταση στό θάνατο, ο βυζαντινολόγος Θανάσης Παπαζώτος. Ό Θανάσης Παπαζώτος υπήρξε από τούς πιό ταλαντούχους νέους αρχαιολόγους μέ πολύπλευρη δραστηριότητα, συγγραφικό εργο καί ευαίσθητο τάλαντο δημιουργού στίς εικαστικές τέχνες. Ύπήρξε μέλος τής Συντακτικής έπιτροΠής τού περιοδικού Ίστορικογεωγραφικά, τό όποίο τροφοδοτούσε συνεχώς μέ πρωτότυπα δημοσιεύματα . Τό περιοδικό εχασε εναν πολύτιμο συνεργάτη καί σύμβουλο.Δημοσιεύουμε έδώ (μέ όρισμένες διορθώσεις καί συμπληρώσεις κείμενο τού Β . Κατσαρού, μέλους τής Συντακτικής Έπιτροπής τού περιοδικού, πού εκφωνήθηκε στή Μέρα Τιμής καί Μνήμης πού όργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο τής Κοινότητας 'Αγίου Άθανασίου Δράμας (τής γενέτειρας τού Θανάση Παπαζώτου), μέ τή συμπλήρωση ένός χρόνου από τό θάνατο τού νεότατου αρχαιολόγου. 'Όσοι τόν γνώρισαν θά τόν θυμούνται πάντα μέ μιά πικρή μελαγχολική σκέψη γιά τόν αδικο καί πρόωρο χαμό του.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/