Εγχώρια: ο κος Olive τέως Magistrat της πόλεως Λάρνακος διωρίσθη αστυνόμος Πάφου

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1880-04-05)

Other

Collections: