Κατηγορητήριον Αγ. Κιτίου κατά του Διοικητού Λεμησσού κ. Ουάρρεν επιδοθέν τω Μεγ. Αρμοστή

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1879-08-08)

Other

Collections: