Συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων Βυζαντινής τοπογραφίας στη Δυτική Στερεά (12ος-13ος αι.) : πηγές και δεδομένα

Katsaros, Vasilis (1985)

Article

Η μελέτη των βυζαντινών αρχαιοτήτων της Δυτικής Στερεάς είναι γεγονός ότι αναπτύχτηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Την πρώτη συστηματική ώθηση έδωσε στην έρευνα ο Θ' τόος του Αρχείου Βυζαντινών Μνημνείων στα οποία γόνεται παρουσίαση η συστηματική μελέτη βυζαντινών μνημείων της Δυτικής Στερεάς. Τα δύο βιβλία, το καθένα με τους στόχους του. καλύπτουν αρκετά κενά στην ιστορία της Βυζαντινής τέχνης της συγκεκριμένης περιοχής. Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέπει κανείς και το γεγονός ότι και άλλες μικρές ή μεγαλύτερρες συμβολές από τηννπληροφοριακή δημοσίευση ως την αρτιότερη και επιστημονική προσφορά προσπάθησαν να συνεισφέρουν στη γνώση του χώρου, όπως αυτός εμφανίζεται οργανωμένος μέσα στα χρονικά πλαίσια της βυζαντινής περιόδου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/