Βιβλιοκρισίες

Katsaros, Vasilis (1999)

Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 20

Article

Στις 8.12.1997 ηλθε στα χέρια μου τα πολυτε.λες τευχος-Αlbum, στο εξωτερικο κάλυμμα του όποίου ό αναγραφόμενος τίτλος και μόνο ( ... Old Balkan Manuscripts!) προκαλουσε το ενδιαφέρον μου ώς ερεuνητη. Φυλλομετρώντας το πρόχειρα αίσθάνθηκα την εκπληξη του ανθρώπου που αναγνώριζε στους εγχρωμους πίνακες του βιβλίου τις είκόνες οίκείων έλληνικών χειρογράφων τα χειρόγραφα αυτα είχα μελετήσει (μαζι με συναδέλφους απο το 'Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τών επιστημονικών ανταλλαγών Έλλάδος και Βουλγαρίας), ανάμεσα στα έτη 1987-1993, στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Akad Ivan Dujcev» του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/