Βιβλιογραφικές σελίδες

Katsaros, Vasilis (1980)

Article

Με άφορμη την έναρξη των άνασκαφικων δραστηριοτήτων στον 'Άγιο Χαράλαμπο της Μαρωνειας ό Θ. Χ. Άλιπράντης θέτει στη διάθεσή του εύρύτερου έπιστημoνικoυ κοινου τις πρωτες εγκυρες πληρoφoρίες για το μνημείο, που συνοδεύονται από εννέα αρκετά κατατοπιστικές εικόνες των άρχαιολογικών ευρημάτων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/