Ένα χρονικό της Μονής Βαρνακόβας

Katsaros, Vasilis (1979)

Article

Σε παλιότερη ενασχόλησή μου με ορισμένα ζητήματα βυζαντινης τοπογραφίας στην περιοχη της κοιλάδας του ποταμου Μόρνου μου δόθηκε ή ευκαιρία να αναδιφήσω στα αρχεία της μονής Βαρνάκοβας , στην όποία σώθηκαν και φυλάσσονται αξιόλογα εγγραφα των χρόνων της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Συνέπεσε τότε η επιστημονική δραστηριότητα στην παλαιογραφική έρευνα του μακαρίτη καθηγητη Γ.Τ.Κόλια να περιλάβει στό πρόγραμμά της και τη μονη Βαρνάκοβας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/