Εμμανουήλ Κριαράς, ο βυζαντινολόγος και λεξικογράφος

Katsaros, Vasilis (2006)

Article

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους οργανωτές τούτης της εκδήλωσης στο χώρο αυτού του λαμπρού και ιστορικού Συλλόγου, που μου ανέθεσαν να πω δυο λόγια στη σημερινή γιορτή τιμής του καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα η πρόταση αυτή, επειδή η μοίρα το έφερε να είμαι σήμερα καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια θέση που τίμησε όσο κανένας άλλος ο καΘηγητής Εμμανουήλ Κριαράς.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/