Ο τάφος της ''γονοκλησίας'' στα όρια αρτοτίνας-γραμμένης οξύας. Ένας παραμελημένος μακεδονικός τάφος στα Βαρδούσια

Katsaros, Vasilis (2004)

Article

Το μνημείο που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια δεν είναι άγνωστο στην έρευνα όμως παρέμεινς για δεκαετίες αδιάφορο για τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού ως το 1969 που, με ενέργειες ενός ντόπιου ανώτατου τότε αξιωματικού, του Αρτοτινού υποστράτηγου Ι.Ν. Ζαρονίκου, και ''εντολή του Υπουργείου'', μετέβη ένας βυζαντινολόγος, ο ακαδημαϊκός σήμερα Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, να διαλευκάνει ένα μυστήριο που απασχολούσε τους κατοίκους της Αρτοτίνας( και όχι μόνο αυτούς).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/