Παρατηρήσεις σε ορισμένες παλαιοχριστιανικές βασιλικές με φάσεις βυζαντινής περιόδου στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

Katsaros, Vasilis (1981)

Article

Οί λίγες-σε σύγκριση με άλλες περιοχες της ύπαρχίας του 'Ιλλυρικου- παλαιοχριστιανικες βασιλικες που έπισημάνθηκαν στό χωρο της Δυτικης Στερεας έξακολουθουν να παραμένουν και τα λιγότερο γνωστα μνημεία στό σύνολο των οίκοδομημάτων της έκκλησιαστικης άρχιτεκτονικης αυτου του χώρου, μόλο πού, χάρη στις έπιστημονικες δραστηριότητες έλλήνων-κυρίως-αρχαιολόγων, ή ερευνα προχώρησε κατα τήν τελευταία είκοσαετία στήν αποκάλυψη η στήν αναγνωριστική διερεύνηση όρισμένων βασιλικων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/