Οι εξάμετροι στίχοι των ΧΦΦ Paris GR.2750A, φφ. 1-88 και VATIC. GR. 1898, φφ. 342-393. Το πρόβλημα της πατρότητας

Katsaros, Vasilis (1990)

Τιμητικός τόμος στη μνήμη Σταμάτη Καρατζά

Article

Στα φφ. 1-88 του χφ Paris. gr. 2750Α μας παραδόδεται πόνημα με διάυαξη σε λογοτεχνική μορφή των 100 κεφαλαίων, όπως συνηθίζεται στη βυζαντινή και ειδικότερα στην ασκητική γραμματεία. ''Το έργο'', γράφει ο Εύδ. Θ.Τσολάκης, μας έχει διασωθή χωρίς την αρχή του, όπου πιθανόν να μνημονευόταν και το όνομα του συγγραφέα του. Αρχίζει από το λβ' κεφάλαιο... Στην πραγματικότητα το έργο αυτό είναι ένα συνοθύλευμα έμμετρου και πεζού λόγου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει στην αρχή τέσσερις εξάμετρους στίχους ακολουθούν ύστερα τέσσερις ιαμβικοί και τέλος οκτώ μικροί ανακρεόνταειοι στίχοι.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/