Εκκλησιαστικοί Θησαυροί. Αιτωλοκαρνανία 17ος-19ος αιώνας

Katsaros, Vasilis (2000)

Book

Η έκθεση του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» με τον τιτλο «Εκκλησιαστική Θησαυροί - Αιτωλοακαρνανία 170ς - 190ς αιώνας» είναι ένα γεγονός που δεν αφήνει ασυγκίνητο εκεινον που παρακολουθεl άγρυπνος το σφυγμό της πνευματικής ζωής που αναπτύχτηκε σ' αυτόν τον χώρο, κι αποτελεί μια πυξίδα για την ανιχνευση των στοιχειων του πολιτισμού που δημιούργησαν ή κατάφεραν να συντηρήσουν οι άνθρωποι που έζησαν και μόχθησαν να κρατήσουν τις παραδόσεις τους στην προγονική γη τους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/