Διωρίσθησαν ως διερμηνείς και πρωτοκολληταί εν τοις πρωτοδικείοις Λευκωσίας ο κ. Δ. Γ. Παντζίρης...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1883-03-12)

Other

Collections: