Ημέρα δια τας προτάσεις υποψηφίων δια το Νομοθ. Συμβούλιον ωρίσθη η 17/29 Μαϊου δια το εκλογικόν διαμέρισμα Λεμησσού και Πάφου.

Unknown author (1883-05-07)

Other

Collections: