Η Α. Έξ. ο Μ. Αρμοστής ώρισε ως εξης τον αριθμόν των χριστιανικών και μωαμεθανικών μελών...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1882-06-12)

Other

Collections: