Εκ της επαρχίας Λεμησσού, 10/22 Φεβρ. 82

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1882-02-13)

Other

Collections: