Παρανοήσεις φιλοσοφικών κειμένων και ακαδημαϊκή ευθύνη (Βιβλιοκριτικές παρατηρήσεις σε δύο φιλοσοφικές μελέτες του Καθηγητή Λάμπρου Χ. Σιάσου)

Martzelos, Georgios (2014)

Article

Καίτοι είναι άκρως οδυνηρό και άχαρo το έργο ενός ακαδημαϊκού δασκάλου να προβαίνει στη δημοσίευση των παρανοήσεων φιλοσοφικών κειμένων ενός συναδέλφου του, είναι ωστόσο απολύτως αναγκαίο για λόγους αποκλειστικά επιστημονικής δεοντολογίας και ακαδημαϊκής ευθύνης να προβεί στην επισήμανση των παρανοήσεων και να αποκαταστήσει την παραποιημένη αλήθεια. Κι’ αυτό γιατί, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν δύο ογκώδεις φιλοσοφικές μελέτες του Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Λ. Σιάσου, α) Η ενάργεια των πραγμάτων – Αξιωματικές εφαρμογές στη διαμάχη για την αιωνιότητα του κόσμου (6ος αι.), Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 724, και β) Κι’ αν το πραγματικό δεν είναι αληθές; Τόμος Α΄ (Κριτική αναστοιχείωση της αριστοτελικής προϋποθέσεως), Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2002, σσ. 465, δεν παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα ούτε μια Βιβλιοκρισία, και μάλιστα από ειδικούς στο χώρο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας ή της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, που να αναλαμβάνει αντικειμενικά και υπεύθυνα να πληροφορήσει το επιστημονικό κοινό για το περιεχόμενο και την επιστημονική ποιότητα αυτών των εργασιών. Δυστυχώς η έλλειψη αυτή μας αναγκάζει, ύστερα από παρέλευση τόσων ετών, να αναλάβουμε καθηκόντως εμείς το έργο αυτό, πιστεύοντας ότι καλύπτουμε έτσι ένα σημαντικό κενό στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης. Το γεγονός μάλιστα αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό, όταν οι παρανοήσεις που παρουσιάζουν οι δύο αυτές φιλοσοφικές μελέτες, περιβεβλημένες με το κύρος και την αυθεντία ενός πανεπιστημιακού δασκάλου, διδάσκονται κυρίως σε αρχάριους φοιτητές της Θεολογίας, που δεν έχουν δυστυχώς ακόμη διαμορφώσει ανάλογο επιστημονικό κριτήριο, ως η μόνη επιστημονικά σωστή και αληθής προσέγγιση των ανωτέρω εξεταζόμενων φιλοσοφικών και των συναφών με αυτά θεολογικών θεμάτων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/