Δια του Αυστριακού της Τρίτης ανεχώρησαν εις Ιόππην 300 προσκυνηταί εκ Λάρνακος,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1886-03-15)

Other