Τη 30 Ιανουαρίου εορτή των τριών Ιεραρχών της ημετέρας Εκκλησίας επανηγύρισεν η εν κτήματι της Πάφου ορθόδοξος κοινότης,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-02-16)

Other