Τρία λανθάνοντα χειρόγραφα της μονής της Παναγίας Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζόμενης ''Κοσινίτσας'' ή ''Εικοσιφοίνισσας''

Katsaros, Vasilis (2013)

Working Paper

Την ανοιξη τού 1917, Βούλγαροι στρατιώτες ντυμένοι με στολές Τούρκων στρατιωτών, με Βάση ένα οργανωμένο σχέδιο ύπό την καθoδήγηση τού καθηγητoύ τής Κλασικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Σόφιας, Τσέχου ώς πρός την καταγωγή, Βλαδίμηρου Σις (Vladimir Sis), λεηλάτησαν Τη Μονή Εικοσιφοινίσσης και μετέφεραν τόν πολιτιστικό πλούτο της (έντυπα, χειρόγραφα, κειμήλια) στη Σόφια. Τα γεγονότα είναι τόσο γνωστά, ωστε περιττεύει ή ανάπτυξή τους με κάθε αναφορα στην εν λόγω πολύπαθη Moνή. 'Ωστόσο, ή τύχη τών χειρογράφων απετέλεσε τόν πυρήνα μιας μυθιστορηματικής πλοκής πού χαρακτηρίστηκε από τόν τύπο ώς «Τό όνομα τού μακεδονικού ρόδου, υπόθεση με την όποία ό υπογραφόμενος έμελλε να συνδεθεί.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/