Εισαγωγή στη Βυζαντινή λογοτεχνία

Katsaros, Vasilis (2001)

Book chapter

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να δώσει στον αναγνώστη μια συνολική εικόνα του χώρου της βυζαντινής λογοτεχνίας να οριοθετήσει το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε η βυζαντινή λογοτεχνία, να ανιχνεύσει τις γραμμές της συνέχειας των ελληνικών παραδόσεων, των επιδράσεων και των καινοτομιών, και να προσεγγίσει το πλέγμα των λογοτεχνικών ειδών που καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε όλη τη μακραίωνη πνευματική ιστορία του Βυζαντίου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/