Γεωργός αροτριών τον αγρόν του κατά το παράλιον της Πάφου ανέσυρε δια του αρότρου του ωραίον ανάγλυφον,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1884-04-28)

Other