Το μεταφραστικό εργαστήριο του φιλόσοφου Κωνσταντίνου στον ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη

Katsaros, Vasilis (2013)

Working Paper

Τα θεμελιώδη κείμενα των Βίων Κυρίλλου και Μεθοδίου προσφέρονται ακόμη σε ορισμένα σημεία τα οποία, κατά την άποψη του καθηγητού Αιμιλίου Ταχιάου, «πιστεύεται ότι παρέχουν περιθώρια για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση στο τεράστιο αυτό θέμα» και νομιμοποιούμεθα, όταν μπορούμε ν' αναμένουμε σημαντικές ερμηνευτικές προτάσεις». Πράγματι, τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις βασικές πηγές - που είναι τα κείμενα των «Βίων» - είναι πολλά και οι λύσεις που προτάθηκαν ή προτείνονται συμβαδίζουν με τις οπτικές των ερευνητών, όταν ανακαλύπτουν κάποιες αντινομίες και προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά με φανταστικές συνδέσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/