Ένα άγνωστο χειρόγραφο από την Κοσίνιτσα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης

Άτσαλος, Βασίλης ; Katsaros, Vasilis (2008)

Working Paper

Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού απέκτησε τελευταία (2002)1 από τον οίκο Hartung und Hartung τou Μονάχου ένα χειρόγραφο Συναξάριαν, το οποίο κατατέθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, όπου πήρε τον αριθμό 23 στον κατάλογο της Συλλογής των ελληνικών χειρογράφων του. Το χειρόγραφο ΜΒΠ 23 είχε πρωτοεμφανιστεί πριν από το έως 2000 στον οίκο Sam Fοgg του Λονδίνου, όπου έγινε προσπάθεια να πωληθεί, χωρίς όμως αποτέλεομα. Οι υπεύθυνοι μάλιστα του οίκου είχαν συντάξει εκτενέστερη περιγραφή από αυτήν του οίκου Hartung und Hartung (οκτώμιση δακτυλογραφημένων σελίδων). Φαίνεται, συνεπώς, ότι ο οίκος Sam Fogg είχε στην κατοχή του το χειρόγραφο, το οποίο άγνωστο πώς περιήλθε στον οίκο Hartung und Hartung μεταξύ των ετών 1993-200Ι, ώστε να δημοπρατηθεί, μεταπωλημένο, την έκτη-εβδόμη Νοεμβρίου 2001 με τη γνωστή κατάληξη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/