Τη παρελθούση Δευτέρα περί την 7 1/2 ώραν π.μ συνέβη σεισμός διαρκέσας δύο περίπου δευτερόλεπτα...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1883-03-06)

Other