Από της 10ης Ιουνίου το αγγλικόν ατμόπλοιον θα αναχωρή εκ Λάρνακος την Κυριακήν εις τα 5 μ.μ. ...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1883-03-23)

Other