Ο προ μηνός αφιχθείς ιδιαίτερος γραμματεύς της Α.Ε του Μ. Αρμοστού κ. Γκόσλιγκ απήλθε της Κύπρου διορισθείς αλλαχού.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-06-23)

Other