Υπόμνημα της προτεινόμενης Επιταγής περί Δημοτικού Συμβουλίου (όρα Εφημερίδα Αρ. 79 της 26ης Νοεμβρίου 1881) δημοσιεύεται προς γνώσιν του κοινού.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1882-04-16)

Other

Collections: