Η Βασίλισσα ευηρεστήθη να επιδοκιμάση το διορισμόν του Κυρ. Καρόλου Ουάτκινς ως ανεπίσημου μέλους εν τω Νομοθεικώ Συμβουλίω της Νήσου Κύπρου..

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1882-03-19)

Other

Collections: