Ο κ. Γ. Κατζαρίδης ερχόμενος εκ Πάφου διενυκτέρευσε την 25 Φεβρουαρίου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-03-06)

Other

Collections: