Πέντε επιβάτας, 3 Παφίους και 2 Λεμησσίους, ερχόμενους εκ Λάρνακος εις Λεμησσόν δια του Αυστριακού της Συρίας...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-12-11)

Other

Collections: