Το από της παρελθούσης Πέμπτης μέχρι του Σαββάτου συνεδρίασαν εν τη πόλει μας κακουργιοδικείον εδίκασε τα εξης πέντε δίκας...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-07-17)

Other

Collections: