Των μαθητών της Σχολής του Κτήματος Πάφου εγένοντο αι εξετάσεις, απεδείχθη δ' ότι ο από ενός μόλις έτους διευθύνων την Σχολήν ευπαίδευτος κ. Γ. Λουκάς...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1884-08-17)

Other

Collections: