Στη Λάρνακι εξελέγη δήμαρχος ο διευθυντής της Οθωμ. Τραπέζης και πρόξενος...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1883-06-21)

Other

Collections: