Ραπτείον Χρ. Χαμπουλίδου (εν Κτήματι Πάφου)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-11-17)

Other

Collections: