Εν Πελλαπαϊσίω ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Γεωρ. Σ. Χριστοδουλίδου μετά της Δς Ελένης Σάββα,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-11-17)

Other

Collections: