Εξ απάσης της Κύπρου, μόνον οι πόλεις Λευκωσία, Κτήμα και Κυρήνεια ανέδειξαν αντιπροσώπους δηλώσαντας φρόνιμα υπέρ του Αγίου Κυρηνείας

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-09-09)

Other

Collections: